Friday, August 6, 2010

Seminar Memelihara, Melindungi & Mengagih Harta Pusaka Islam

Untuk makluman bersama...pada yang berkesempatan nak pergi memang amat digalakkan

Tempat : Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Masa : 8.30am - 12.30pm
Tarikh : 8 Ogos 2010 / 27 Sya'ban 1431
Penceramah : Ustaz Baharuddin B. Idris (Sarjana Muda Syariah Universiti Malaya)
Pendaftaran : RM 10 sahaja


Isu-isu yang dibincangkan
- Sistem Faraid, Pri-Hibah & Harta Sepencarian
- Isu Tanah Adat, Tanah Beku
- Isu Pewarisan Harta
- Isu & Implikasi Aset Beku Terhadap Kemerosotan Ekonomi Islam
- Bagaimana Mengelakkan Kos Yang Amat Tinggi Semasa Pembahagian Harta
- Pengiraan Faraid
- Perancangan Pembahagian Harta
- Implikasi Tidak Merancang Harta Sepencarian
- Implikasi Tidak Membuat Wasiat

Rasulullah S.A.W Bersabda:
Barang Sesiapa Yang Mat Meninggalkan Wasiat, Maka Dia Mati Diatas Jalan Yang Lurus & Sunnah, Mati Diatas Ketaqwaan & Keimanan Serta Mati Dalam Keadaan Memperoleh Keampunan (Daripada Allah S.W.T) Diriwayatkan Dari Al-Imam Ibn Majah Daripada Jabir R.A

No comments:

Post a Comment